6. tra 2010.

Akcija zbrinjavanja EE otpada

Cijenjeni građani!

Ovim putem želimo Vas obavijestiti o uspostavi Sustava za gospodarenje
električnim i elektroničkim otpadom (EE otpad) koji je reguliran
Zakonom o otpadu (NN 178/04, 111/06, 60/08, 87/09), Pravilnikom o
gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom
(NN 74/07, 133/08, 31/09) i Pravilnikom o porezu na dodanu vrijednost
(NN 149/09).

Navedenim zakonskim aktima uspostavljen je sustav odvojenog
skupljanja, obrade i zbrinjavanja EE otpada čime je Republika Hrvatska
počela hvatati korak sa gospodarski najrazvijenijim zemljama svijeta
na području zaštite okoliša, zdravlja ljudi i poticanja društveno
odgovornog poslovanja.

Pravilnikom o PDV-u regulirana je procedura knjigovodstvenog otpisa EE
uređaja kao osnovnih sredstava, nekurentne robe, kala, rastera, loma i
kvara putem pratećeg lista kao važećeg dokumenta kojeg izdaje
ovlašteni koncesionar.

Tvrtka FRIGOMATIC temeljem dobivene regionalne koncesije jedina je
ovlaštena za skupljanje EE otpada od 1. - 10. kategorije, a kao ugovorni
partner nacionalnog koncesionara za skupljanje tvrtke Flora - VTC d.o.o. i
ovlašteni je skupljač EE otpada na području Istarske i Primorsko-goranske
županije.

Na Vaš poziv, naša tvrtka će sukladno zakonskim propisima, u roku od
maksimalno 30 dana, besplatno preuzeti sav EE otpad te izdati potvrdu
o primopredaji EE otpada, čime pred nadležnim tijelima potvrđujete da
ste sve otpisane električne i elektroničke uređaje i opremu zbrinuli
na zakonom propisani način. Naša tvrtka djeluje više od dvije godine
pa je dolazak na Vašu adresu u prosjeku 7 dana od Vašeg poziva.

Preuzimanje EE otpada možete ostvariti:

- pozivom na broj 0800 444 110
- pozivom na broj (051) 251 856
- pozivom na broj 099 2121 234

- slanjem e-pošte na: eeotpad.ri@gmail.com

Stoga djelujmo zajedno u očuvanju okoliša i zdravlja ljudi i
razvijajmo se na način da zadovoljimo svoje potrebe, a da pri tom
omogućimo razvoj i zadovoljavanje potreba budućih generacija.