Što je EE otpad?


EE otpadom nazivamo sve otpadne električne i elektroničke uređaje i opremu. EE otpad sadrži tvari štetne za zdravlje ljudi i okoliš kao što su olovo, živa, kadmij, cink, americij, kositar, litij i drugi. Sa takvim otpadom potrebno je postupati s oprezom jer EE otpad nije dozvoljeno odlagati zajedno s ostalim otpadom iz domaćinstva već ga je potrebno izdvojiti i predati ovlaštenom sakupljaču.

EE opremu razvrstavamo u 6 kategorija:
 1. Oprema za izmjenu topline
 2. Zasloni, monitori i oprema sa zaslonima površine iznad 100cm2
 3. Sijalice
 4. Velika oprema (dimenzije veće od 50cm)
 5. Mala oprema (dimenzije manje od 50cm)
 6. Mala IT oprema i oprema za telekomunikacije