Prateći list za opasni otpad

Kako pravilno ispuniti PL-Oo obrazac?

Posjednik otpada dužan je ispuniti prateći list za opasni otpad.
Navodimo primjer kako pravilno ispuniti PL-Oo obrazac:

Upisati podatke tvrtke ili obrta, ne upisivati težinu otpada ukoliko
nije točno izvagan. Ne upisivati vrstu otpada ukoliko niste sigurni.
Ključni broj za fluorescentne cijevi je 200121, za uređaje koji
sadrže plinove mi upisujemo ključni broj a za sve ostale grupe
ključni broj je 160213*